//-->


Innan vi kunnde gå till starten så var det ompackning för vissa...

Och för vissa så skulle vasselinet på plats...


Vi väntade och väntade på att alla skulle komma... Smu-kvarten!

Alla äntligen på plats och startkortet till Ledningen 2003 kan tas!!!

Medverkande: Kalle-urban-kalle, Fritte-andreas, Harald-Haraldsson
Andy-boy, Lång-Jenny, Delfin-Daniel, Kotten-Klas, Fredrik-med-håret,
David-den-store, Ida-alma och Amla-ida... (senare också Rattmuff)

Vatten-Rast...