//-->


Tillvägagångssätt:
Vi har blivit nedskjutna på ett spaningsuppdrag över Stormakt Röd.
Vi måste ta oss tillbaka till våra allierade.
Vi måste ändå fullfölja vårat uppdrag som innebär rekognosering inför
en kommande invasion. Vi har ett antal checkpoints som måste rekas.
Förutsätt att alla människor och fordon är fientliga.
Kl 17.00 kommer våra trupper påbörja invasionen med omfattande napalmbombning
- - THE TEAM - -
Alltså... 11 trogna Röda Kottar skall nu försöka fullfölja uppdraget utan att bli upptäckta!Vandrings Regler:
- Om bilen tutar, lägg dig på plats och vänta i 5 min och hoppas att du inte blir upptäckt.
- När bilen åker har du klarat dig och du kan försätta ditt uppdrag
- När du blivit tagen så följer du stora vägen mot Brobacka.
- Var Ärlig!!!
- Tid: 10:00 - 17:00

Bara dessa 2 av klarade att genomföra hela uppdraget...Tack till alla de kottar som var med och gjorde detta möjligt!!!GVE

RK-Ledarna