Tack till de kottar som var där
för en trevlig klippning!

GVE